kyytka

Když pánbů dá

 

15. – 16. 10. 2011

 

Praha

 

Instalace Když pánbů dá představí veřejnosti komplexní teoretické i vizuální pojetí projektu Move Gallery. Formou nadsázky konfrontuje návštěvníka s prostředím menších obcí, pro které je galerie především určena. Sama galerie se tak stane výstavním exponátem, čímž dojde k jistému zrcadlení jejího kurátorského konceptu – zatímco Move Gallery jako galerie přibližuje umění obyvatelům menších obcí, Move Gallery jako exponát přiblíží svět obyvatel menších obcí rezidentům metropole Prahy.

kyytka

Moje město
– Ústí nad Labem

 

Děti z Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem, studenti ateliéru FUD UJEP / Grafický design I — II, Design Interiéru, Ateliér aplikované a reklamní fotografie

 

13. – 22. 6. 2012

 

Ústí nad Labem

 

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem uspořádal společně s ateliérem Design Interiéru (FUD UJEP) workshop, který byl zaměřen na participaci dětí z vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. Během workshopu děti vytvářely návrhy a modely konkrétních zásahů do veřejného prostoru města, přičemž aktivně spolupracovaly se studenty Fakulty umění a designu UJEP. Výsledky workshopu, plakáty, fotografie i výsledné vizualizace dětských návrhů vztvořily obsah výstavy.

kyytka

Osobní krajina

 


Ladislav Mašek, Marek Štim

 

9. – 28. 10. 2012

 

Roudnice nad Labem

 

Fotografie, zahradní skulptury a další doplňující materiály dokumentující vlastnoručně postavený svět v jedné malé klíšské zahrádce i jeho tvůrce Ladislava Maška. Díky Move Gallery se část tohoto soukromého světa přemístila z Ústí nad Labem do přibližně padesát kilometrů vzdáleného města přímo před Galerii moderního umění, aby se na tři týdny otevřela širokému publiku.

kyytka

Na okraji

 


studenti SOŠ Litvínov–Hamr

 

29. 10. – 6. 11. 2013

 

Litvínov

 

Výtvarná díla studentů vznikla během dvoudenního sítotiskového workshopu se studiem Mančaft. Výsledkem byly dva obrovské obrazy odkazující k Litvínovu
a jeho okolí.

kyytka

Až na dřeň 

 

Miroslav Hašek, Zdena Kolečková, Eva Nováková, Libor Ptáčník, Michal Šilhán, studenti ateliéru GD 2 FUD UJEP

 

11. 10. — 10. 11. 2013

 

Zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. v 18.00 hod. v Roudnici nad Labem (před galerií moderního umění).

 

Vystavená díla reagují na situaci Předlic – industruálního předměstí Ústí nad Labem, přičemž Předlice reprezentují např. širší problematiku sociálně vyloučených lokalit.

 

kyytka

Vzdušné zámky 

 

Tereza Chaloupková

 

28. 1. — 4. 3. 2015

 

Armaturka
Ústí nad Labem

x
  • Výstava Petr Košárek
    Plankton