Move Gallery je mobilním galerijním prostorem, který díky své formě putujícího „kontejneru“ umožňuje snadno a atraktivně komunikovat s širokou veřejností, a to i v galeriemi často opomíjeném kontextu malých obcí a regionu. Move Gallery má za cíl představovat výtvarné projekty a vize s hlubším kulturně-sociálním dopadem (zejména projekty vznikající na pudě Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem).
2015 – Koncept galerie otevírá otázky o umění ve veřejném prostoru, socializace umění a participace kulturních institucí. Na určitou dobu se stala předsunutou galerií, před kulturní fabrikou v industriálním areálu. Umístěním před budovou Armaturky na ni poukážou, nesnaží se však obsáhnout celou její náplň, ale dotvořit celistvé vnímání budovy a okolí, exponovat jednu vrstvu schématu.

Jednotlivé autorské projekty poukazují na místo, prostředí či čas; vztahují se k minulosti přítomnosti i budoucnosti. Podněty se stávají vzpomínky, pocity, proměny v prostoru, detaily v celku, mytologické a duchovní přesahy aj. Výstavy mnohdy intimního charakteru kontrastují s technicistním vzhledem výstavního prostoru a vytvářejí překvapivé konstrukce vnímání uměleckých děl.

http://armaturka-usti.cz

x
  • Výstava Petr Košárek
    Plankton